Julehilsen fra Israel

Jesus ble født i Israels land, av en jødisk mamma og for det jødiske folk. Dessverre anerkjente ikke hans eget folk denne fødselen som en viktig hendelse. La oss feire den!

Av Sahar Sadlovsky Gold, 12.12.2020

Da jeg ble spurt om å skrive en artikkel om feiring av jul i Israel, må jeg innrømme at jeg var litt tilbakeholden med å svare bekreftende på det. Jeg lurte simpelthen umiddelbart på om jeg hadde noe å berette. I motsetning til den tradisjonelle og århundre lange feiringen i europeiske land, vies ikke julen i Israel noen særlig oppmerksomhet. De fleste er ikke kristne, og har heller ingen arv med røtter i den kristne kulturen. Jo mer jeg tenkte på spørsmålet, jo klarere ble det at det nettopp er dette som er så særegent og gjør budskapet autentisk.

Det store med å feire jul i Israel, er nettopp at du i stor grad kan få tak i hva den første julen handlet om. I Europa er julekvelden på alle måter annerledes. Gatene er folketomme og uten særlig trafikk. Butikkene er stengt. Det er dekorasjoner og utsmykning, med koselig atmosfære av hvit snø. I Israel finnes ikke noe av dette, og likevel gir dette deg muligheten til å oppleve julen slik den var for 2000 år siden: Ingen kjente til julen og dens budskap, med unntak av noen ganske få. Som konfesjonell luthersk jøde i Tel Aviv, kan jeg få en lignende følelse: De fleste mennesker rundt meg, unntatt mine brødre og søstre i Immanuelkirken, kjenner ikke den virkelige betydningen av Kristi fødsel.

Et annet spesielt poeng er at du i Israel kan feire jul blant det folket som først fikk høre de gode nyhetene. Og de trenger fortsatt å gjøre det! I Immanuelkirken vår har vi en rekke arrangement gjennom adventstiden som leder frem mot jul. Vi markerer Sankta Lucia-dagen (vår kirke har skandinaviske røtter) og arrangerer orgelkonsert med julesalmer. Vi pynter tre med tradisjonell julepynt, og vi avslutter med to liturgiske gudstjenester; julekveldsgudstjeneste og midnattsmesse. Det er en sann glede og svært meningsfullt for meg å kunne feire vår Herres fødsel i kirken vår. Jeg setter særlig pris på det, da de fleste menigheter rundt oss i Israel – de som tilhører den messianske bevegelse – ikke gjør det.  Mange av dem er faktisk avvisende til julen, og har en tendens til å tilskrive denne høytiden en uverdig tilblivelse og herkomst. Så sørgelig!

Mange sekulære israelere viser likevel interesse for julen. Ikke fordi Guds Sønn ble født for oss, slik jeg tidligere har nevnt, men på grunn av høytidens atmosfære som de kanskje har sett og fått med seg fra filmer og lignende, og som de ikke lett kan finne i Israel på denne årstiden. For dem virker det eksotisk. Derfor er arrangementene og gudstjenestene i jula en stor mulighet til å forkynne de gode nyhetene til hundrevis av ikke-troende israelere. De fyller bokstavelig talt kirka så ikke ett sete er ledig. De kommer, og presten forkynner for dem Lov og Evangelium om at vi i vår skrøpelighet trenger en Frelser, og at den Gud som er fra evighet, til slutt kom som et svakt lite barn. For oss, og til vår frelse. 
Noen kommer tilbake til kirken med ønske om å få høre mer! 

Må Gud på nytt, gjennom sitt Ord og sakramentene, komme til dem som var hans egne, og ved sin nåde gi dem retten til å bli Guds barn gjennom Jesus Kristus, sin Sønn. Han ble menneske og delte våre menneskelige kår for å vinne frelse for dem og alle folkeslag.