Foto: CDC på Unsplash.com
Foto: CDC på Unsplash.com

Retningslinjer og informasjon for Den Norske Israelsmisjon vedrørende koronaviruset

Denne siden blir jevnlig oppdatert. Vi ber alle ansatte og frivillige følge med på oppdateringene.

Sist oppdatert: 09.06.2020

På grunn av koronaviruset og smitterisiko er Israelsmisjonen satt i beredskap. Det betyr at generalsekretær er den som beslutter tiltak. Vi er avhengig av godt samarbeid med alle og ber om at både ansatte og frivillige følger tiltakene.

Israelsmisjonen følger Folkehelseinstituttets regler, anbefalinger og restriksjoner, samt kommunenes egne regler. I de tilfellene hvor kommuner er mer restriktive enn FHI, følger vi kommunens regler og anbefalinger.

God hygiene og 1 meters avstand

Det er viktig å understreke viktigheten av god håndhygiene. Hender skal vaskes ofte og grundig.

Fysisk kontakt skal ikke forekomme på våre arrangementer, med mindre personene tilhører felles husstand. Vi ber om at deltagere på våre arrangement holder 1 meters avstand til andre deltagere. Det er ikke tillatt med håndhilsning og klemmer.

Alle skal følge god hosteetikette. Host i tørkepapir som kan kastes, om det ikke er mulig host i armhulen.

Forsiktig gjenåpning av samfunnet

Fra og med 7. mai er det tillatt med samlinger på inntil 50 personer. Det gir oss igjen mulighet til å arrangere møter og gudstjenester på offentlig steder (som kirker, bedehus og forsamlingslokaler).

Alle slike arrangementer må ha definert en ansvarlig arrangør som har ansvar for at møtene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det kan også være lurt å se an den lokale smittesituasjonen før man arrangerer slike samlinger.

Oppdatert veileder fra Den Norske Israelsmisjonen (gå til veileder) - 26.05.2020.

Vi kan også åpne for foreningsvirksomhet og andre arrangement i hjemmene fra 7. mai. Ved slike arrangement gjelder en antallsbegrensning på 20 personer, og alle må kunne holde avstand på 1 meter til dem som ikke er fra felles husstand. Det bør legges til rette for håndvask ved ankomst og før og etter servering. Ved behov for smittesporing skal vertskapet ha oversikt over alle deltagere som har vært med på arrangementet.

Se hele veilederen for foreninger og private arrangementer (gå til veileder) - 05.06.2020

Sentralbord og kretskontor

Vi har redusert åpningstiden for sentralbordet. Åpningstiden er i denne perioden: mandag-fredag kl. 10.00-14.00. 

Våre kretskontor i Kristiansand, Bergen og Stavanger er heller ikke bemannet som normalt. Ring derfor lokal misjonsrådgiver for avtale.

Rettningslinjer for ansatte

Israelsmisjonen har oppfordret ansatte til økt bruk av hjemmekontor. Det betyr at våre kontorer kan stå ubemannet. Ansatte bestreber seg likevel på å være tilgjengelig per telefon og e-post.

Forkynnelse via internett og digitale ressurser

Vi kommer snart i gang med møter og gudstjenester igjen, så hold deg oppdatert på vår kalender.

Israelsmisjonen har også flere arenaer hvor du kan lytte til og se forkynnelse digitalt. Vi har direktesendinger på Facebook som du også kan se igjen på DNI TV her på hjemmesiden. 

Vi anbefaler å følge oss på Facebook for å få informasjon om de neste sendingene. I tillegg har vi egen podcastPrekenverksted, og det nystartede «Høytidsprat».

Kollekt og inntekter

På grunn av avlyste arrangementer denne våren, kommer vi til å miste verdifull inntekt. Vi har dermed satt i gang egne giverkampanjer til flere av prosjektene våre og til arbeidet i sin helhet. Vi håper du er med og støtter oss gjennom denne vanskelige situasjonen.

Vipps: 19333
Kontonummer:  3000.15.24425

Se flere givermuligheter.

 

Vegard Soltveit,
Generalsekretær