-

Kretsstyret 2016-2017

Telemark, Vestfold og Buskerud krets

Årets styre i TeVeBu-krets består av:

Leder:
Lilly-Anne Østtveit Elgvin

Kretsstyremedlemmer:
Gerd Åsvang
Audun Østtveit
Solveig  Berg Vego
Arne Hersdal
Torhild Stakkestad
Ulf Børje Rahm

Organisasjoner