Krevende tjeneste i krigens kjølvann

Bernhard Seland (1912-1983) kom til Budapest i april 1947. Hans misjonsoppgave var å forsøke å bevare og fornye kontakten med noen av de mange jødene og andre som Gisle Johnson hadde samarbeidet med gjennom lang tid.

Les hele artikkelen om Bernhard Seland i serien: Pionerer i DNI.