-

Kristiansand Frikirke

FØRST-seminar 17. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Rolf Gunnar Heitmann
  • Sted: Kristiansand Frikirke
  • Tidspunkt: 17. september 2023 kl. 11:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.