-

Kristoffer Eknes (31) blir markedsleder i Den Norske Israelsmisjon

‘Israelsmisjonen er en svært viktig stemme og ressurs inn mot kirkesamfunn og menigheter. Jeg gleder meg til å være med å synliggjøre det videre’, sier Eknes

Kristoffer Eknes er utdannet historiker. Han har tidligere vært volontør i Tel Aviv og de siste årene ledet Israelsmisjonens ungdomsarbeid. Han har også stått for organisasjonens digitale satsninger. I tillegg har Eknes markert seg med flere gode leserinnlegg og kronikker. ‘Arbeidet som Den Norske Israelsmisjonen driver internasjonalt har ikke bare engasjert meg, men det har også vist meg hvor viktig dette arbeidet er for sårbare grupper og enkeltmennesker’, sier Eknes. Han har også vist et særlig engasjement for kampen med å bekjempe antisemittisme og antijudaisme, blant annet med å produsere minidokumentarserien ‘Jødehatet som aldri forsvant’.

Eknes har vært helt sentral i utviklingen av vår tilstedeværelse i digitale flater, og har god kjennskap til organisasjonen. Han har også høy kompetanse når det gjelder DNIs teologi, og er en god formidler av det vi ønsker å nå ut med. Vi er svært glade for å ha ham med i videre i en ny rolle som markedsleder’, sier generalsekretær Vegard Soltveit.

Den nyopprettede stillingen som markedsleder vil ha ansvar for alt fra appellbrev til større produksjoner for digitale kanaler. Han vil også lede et team bestående av ansatte og frivillige, både nasjonalt og internasjonalt. Eknes tiltrer stillingen 1. januar 2022, og vil også være stedfortreder for generalsekretæren ved behov.