-

Kyrkjestoga i Valle, Setesdal

FØRST-seminar 7. oktober 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Ellen Raen
  • Sted: Kyrkjestoga i Valle, Setesdal
  • Tidspunkt: 7. oktober 2023 kl. 16:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.