Landsstyrekandidater til Landsmøte 2018

Presentasjon av kandidatene

 

Axel Jørgen Bugge

Alder: 57 år
Bosted: Bø i Telemark
Utdannelse/yrke: Prest i Bø

Landsstyrekandidater til Landsmøte 2018Axel Jørgen Bugge

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt i DNI? Som prest har det vært viktig for meg å markere Den Norske Israelsmisjons arbeid når det har vært ofringer på gudstjenester ved å invitere taler fra DNI. Jeg har også vært med å lede misjonsprosjekt i Holla og Helgen menighet der vi samlet inn penger til Beit Eliahu menigheten i Haifa. Menigheten arrangerte Israels tur hvor vi besøkte Beit Eliahu og senere fikk vi inspirerende besøk av to unge jenter fra menighet i Haifa. Jeg har vært tre ganger i Israel og sett mye av det arbeidet DNI driver.

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt innen kirke og misjon? Jeg har vært engasjert i Det Norske misjonsselskaps arbeid på Madagaskar hvor jeg har besøkt landet og sett arbeidet.  Til vanlig prøver jeg å løfte fram misjons engasjement i menigheten i Bø.  Familien min har vært med på Oase og reiser dit til sommer.

Hva kan du bidra med i DNI? Jeg tror jeg kan se DNIs arbeid med nye øyne og prøve å få flere unge inn DNIs arbeid.

Hva tenker du er DNIs viktigste oppgaver og hvilke utfordringer står de overfor i dag? En viktig oppgave er det diakonale arbeidet som skjer i DNI. De diakonale prosjektene er et mektig vitnesbyrd om Kristi kjærlighet som mange jøder blir berørt av.
I tillegg er alt menighetsarbeid og forkynnelse et viktig fundament for videre arbeid. En stor utfordring er å styrke arbeidet blant unge kristne som kan gi vekts og fornyelse både hjemme og ute.

 


 

Paul Eknes

Alder: 51 år
Bosted: Ostereidet (nord for Bergen)
Utdannelse/yrke: Avdelingsleder i BKK

Landsstyrekandidater til Landsmøte 2018Paul Eknes

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt i DNI? Har vert 3 år i kretsstyre for Bergen krets av DNI, no som nestleiar, har vert 2 år som 1.vara til Landsstyret for DNI. Og har vert fritids forkynner i DNI Bergen krets.

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt innen kirke og misjon? Har vert i sokneråd og barne/ungdomsarbeid – korarbeid mm i DNK, og i styre for Fjon Fjellkyrkje, har vert i kretsstyrer for IMF (Nordhordland), og Barne og ungdomsnemd i IMF (Nordhordland) – fritidsforkynner og i kretsstyre for NLM (Nordhordland) samt styre og arbeid i lokalt bedehusarbeid.

Hva kan du bidra med i DNI? Har gjennom mitt daglige arbeid som leder i BKK erfaring og kunnskap om ledelse, strategi arbeid og omorganisering. Som aktiv i mykje ulikt kristent arbeid har eg og erfaring og kunnskap om kva som er viktig å bringe vidare og har endringsvilje til å bringe DNI gjennom omlegginger som fører DNI sitt formål og misjonsgjerning vidare sjølv om det kan bli endringer i strategiske og organisatoriske modeller.

Hva tenker du er DNIs viktigste oppgaver og hvilke utfordringer står de overfor i dag? Den økonomiske situasjonen for DNI er no krevande og utfordrende, dette er ei viktig sak å få god kontroll på, som gir forutsigbarhet i arbeidet. Det er og viktig at arbeidet til DNI ikkje vert redusert, men kan styrkast både «ute» og i Norge sjølv om det skulle bli reduksjoner i bemanning, då må me bidra til at det frivillige arbeidet vert styrka med god oppfølging av frivillige medarbeidere.

 


 

Svein Granerud

Alder: 68 år
Bosted: Jar, Bærum
Utdannelse/yrke: Teolog. Fra 2017 Seniorrådgiver i Normisjon

Landsstyrekandidater til Landsmøte 2018Svein Granerud

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt i DNI? Medlem av LS fra 2012, hele tiden som nestleder. Fungerende styreleder fra høsten 2017. 

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt innen kirke og misjon? Stilling: menighetsprest, bibelskolelærer og rektor, leder av Normisjons arbeid i Norge. Av tillitsverv: Styreleder MF, NLA, Menneskeverd, Frimodig kirke, DNI, Alta folkehøgskole, styremedlem i Tomb og Gjennestad VGS, Leder KG´s RS ,verv i IKO, Bibelselskapet, presteforeningen, m.m.

Hva kan du bidra med i DNI? Engasjement for DNI´s oppdrag og profil, som jeg identifiserer meg helt med. Erfaring fra LS. Kontakter i kiristen-Norge.

Hva tenker du er DNIs viktigste oppgaver og hvilke utfordringer står de overfor i dag? Stadig vurdere det vi gjør opp mot det oppdraget som ligger til grunn for organisasjonen. Prioritere satsinger både i Israel, andre land og hjemme ut fra identitet og oppdrag. Bygge ut frivillighet. Engasjere unge mennesker. La vår røst høres i den offentlige samtale.

 


 

Brit Hvalvik

Alder: 66 år
Bosted: Akershus
Utdannelse/yrke: Adjunkt med bachelor i kristendomskunnskap/menighetssekretær i Ryenberget menighet i DELK (Det evangelisk lutherske kirkesamfunn).

Landsstyrekandidater til Landsmøte 2018Brit Hvalvik

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt i DNI? Gløden for Israelsmisjonen ble tent gjennom aktivt engasjement i kristenrussens misjonsprosjekt for radiomisjon til Øst-Europa i nært samarbeid med daværende generalsekretær Laszlo Terray. Siden da har gløden vært aktivert gjennom deltagelse i misjonsgruppe, på julemesser, i landsstyret og på Israelsmisjonsreiser til Israel,  Ukraina og Ungarn - og gjennom 'inngifte' i div lederverv i DNI, bl.a. for Caspari senter, landsstyret og teologisk nemnd.

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt innen kirke og misjon? Ansatt i Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) som skoleungdomssekretær og leder  for støtte- og innsamlingsarbeidet i en årrekke, menighetsråd dnk, barnearbeid, gudstjenesteutvalg, landsstyret i DNI.

Hva kan du bidra med i DNI? Tenke strategisk for arbeidet, både i forhold til innhold, økonomi og kommunikasjon.

Hva tenker du er DNIs viktigste oppgaver og hvilke utfordringer står de overfor i dag? DNIs aller viktigste oppgave er uttrykt i mottoet: Å gi evangeliet tilbake til det jødiske folk. Utfordringer tenker jeg er å rekruttere flere yngre støttespillere, nå ut med budskapet i opinionen, i det norske folk generelt og i kristenfolket spesielt samt å styrke det økonomiske grunnlaget for arbeidet.

 


 

John Erling Jerstad

Alder: 53 år
Bosted: Ålesund
Utdannelse/yrke: Strategisk produksjonssjef

Landsstyrekandidater til Landsmøte 2018John Erling Jerstad

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt i DNI? Kristenruss med innsamling til Caspari Center i 1983. Ettåring ved Caspari Center 1987-88. Var med og startet Landsråd for Barne- og Ungdomsarbeid (LBU) i 1989 sammen med Evy-Gunn Knotten og flere andre. Satt i LBU i 8 år. Var med i arrangementskomiteen for Landsmøtet i Ulsteinvik i 2012. Sittet i Kretsstyret i Møre og Romsdal krets de siste 6 årene, hvorav 4 år som leder.

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt innen kirke og misjon? Vært medlem av Frikirken Søndre Presbyteriums B&U-råd på slutten av 80-tallet. Hatt en rekke engasjement på forskjellige nivåer i de lokale menigheter jeg har vært med i der jeg har bodd de siste 30-35 år, bl.a. vært leder for husgruppearbeidet i menigheter både i Oslo, Lørenskog og Ålesund. Arrangert og vært reiseleder på menighetstur til Israel.

Hva kan du bidra med i DNI? Jeg har vært engasjert i DNI i over 30 år og DNI har vært «min misjon» i alle disse år. Jeg har en lidenskap for å være med å bringe evangeliet tilbake til jødene. Jeg kjenner DNI ganske godt og jeg kjenner også det pulserende kristenlivet i menigheter utenfor den norske kirke rimelig godt, både lokalt og sentralt, det være seg alt fra Indremisjonsforbundet til Pinsebevegelsen. Etter mange år på lokalplan er jeg veldig motivert for å bidra mer på landsplan. Jeg har relativt god forretningsforståelse etter mange år i næringslivet, og er ikke redd for å se på nye muligheter til å nå ut.

Hva tenker du er DNIs viktigste oppgaver og hvilke utfordringer står de overfor i dag? To hovedoppgaver: 1) Ta vare på alle de som har stått med DNI i veldig mange år. 2) Komme ut til nye generasjoner, både barn/unge, småbarnsforeldre og de i 40-50-60 åra som har voksne barn. Hvordan tenne kallet de har der inne for å bringe Jesus til jødene? Tenker spesielt på hvordan vi kan nå medlemmene og ledelsen i de mange nye menighetene som vokser opp i byområdene, både innenfor og utenfor den norske kirke.

 


 

Bjørn Lauritzen

Alder: 59 år
Bosted: Kongsberg
Utdannelse/yrke: Lektor/Høgskolelektor i matematikk

Landsstyrekandidater til Landsmøte 2018Bjørn Lauritsen

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt i DNI? Fire år som kretsformann i TeVeBu, seks år i landsstyret samt en del forkynneroppdrag.

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt innen kirke og misjon? Utsending for NMS til Hong Kong på 1990-tallet. Styreverv i lokal Normisjonsforening. Fritidsforkynner i flere sammenhenger.

Hvorfor jeg stiller til valg: Foruten å drive med forkynnelse og informasjonsarbeid er det meningsfylt å være med på å gjøre prioriteringer for misjonsarbeidet.

Hva tenker du er DNIs viktigste oppgaver og hvilke utfordringer står de overfor i dag? Det viktigste vil alltid være å forkynne evangeliet til frelse – og i vår sammenheng da til det jødiske folk.  Men vi skal også arbeide fred mellom mennesker og for å hjelpe mennesker i nød. Jeg synes vi har et godt arbeid innenfor disse feltene i dag. 

Negative holdninger til Israel og til jøder gjør arbeidet vårt tyngre i mange sammenhenger. Vi må være frimodige på at misjonsbefalingen gjelder uansett ytre forhold. Dette er det en særlig utfordring å nå ut med til de yngre generasjoner.

 


 

Oddfrid Morken

Alder: 46 år
Bosted: Rogaland
Utdannelse/yrke: 3 årlig videreutdanning i økonomi og regnskap, jobber nå som fagleder i lønns-/personalavdelingen i Time Kommune. Det har jeg gjort de siste 10 åra.

Landsstyrekandidater til Landsmøte 2018Oddfrid Morken

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt i DNI? Ikke vært mye med i DNI, litt på ungdomsplan i kretsen – og vært med i en komité sammen med Per Larsen i forbindelse med Israel-reiser.

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt innen kirke og misjon? Har vært i landsstyret for FRIBU – frikirkens barne- og ungdomsarbeid noen år. Har vært engasjert i ungdomsarbeid siden 1990 i Bryne Frikirke, og nå de siste 10 åra i Bryne Misjonsmenighet. Her er jeg for tiden leder for Konfirmasjonsarbeidet.  Har også hatt kasserer jobb i Bryne Frikirke og nå Bryne Misjonsmenighet.

Hvorfor jeg stiller til valg: Jeg ønsker å stille meg til disposisjon for Israelsmisjonen – og landsstyret – er særlig glad for at jeg i mitt første møte med Israel ble kjent med Israels-misjonen. Stolt over arbeidet som gjøres både her hjemme og ikke minst i Israel. Kjenner godt til menigheten i Haifa, og har besøkt denne menigheten og familien Awaida nesten hver gang vi er i Israel. Jobber bl.a. sammen med Evy-Gunn Knotten med familieturer til Israel, og har reist stort sett 1-2 ganger hvert år, siden vi startet i 2005. Er veldig glad i Israels land og folk. Takknemlig for arven jødene har brakt videre til oss hedninger. Jeg opplever at mennesker som prioriterer Israel og ber og velsigner Israel blir igjen velsignet. Jeg synes at Israelsmisjonen er en av de beste kanalene for folk i Norge å få et sundt og godt bilde av landet. DNI formidler en kjærlighet til det jødiske folk og gleden over å få kunne drive misjon i landet synes jeg er superviktig. Jeg tenker også Israels land og folk treng et møte med den virkelige fredsfyrsten og ber om at jødene skal få øynene opp for Jesus Kristus vår frelser.

Hva kan du bidra med i DNI? Jeg tror jeg kan være med å bidra på flere plan. Både når det gjelder økonomi, personal og omstillingsarbeid. Jeg er glad i å tenke daglig innovasjon – og liker veldig godt å se utvikling og endring i arbeidsoppgaver for stadig å komme et steg videre i en god retning. Jeg liker å være med på å bygge en god teamfølelse og jobb i en kultur der vi kan gjøre hverandre gode. Ønsker å være med å bidra til at Israelsmisjonen skal være GOD på alle arenaer de jobber mot. 

Hva jeg synes er viktigste med DNI og de viktigste utfordringene for DNI? Synes ikke jeg skal begi meg ut i hva som jeg synes er viktigst med DNI, - ikke pr. i dag. Men, jeg synes at det er viktig at DNI har fokus på det som er grunntanken bak DNI, «for jøde først...». Ønsker at Israelsmisjonen sin største utfordring skal være at Jesus skal forkynnes for jødene først. 

 


 

Helge Standal

Alder: 63 år
Bosted: Sykkylven/Trondheim
Utdannelse/yrke: Prest/pastor i Trondheim Frikirke

Landsstyrekandidater til Landsmøte 2018Helge Standal

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt i DNI? Jeg har i den siste perioden vært varamedlem til LS. Og jeg har ellers vært engasjert i lokalt arbeid for Israelsmisjonen i Sykkylven.

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt innen kirke og misjon? Misjon og evangelisering har alltid vært viktig for meg i min tjeneste som prest. Jeg har en Master fra USA i Evangelisering og Misjon, og har arbeidet med menighetsplanting og kirkevekst. Jeg har vært med i styret i Willow Creek Norge, og i Dawn Norge.

Hva kan du bidra med i DNI? Jeg tror min erfaring med menighetsplanting og evangelisering kan bidra til både nytenkning, kreative innspill og til å holde fokus på hvordan vi som misjonsorganisasjon kan bringe evangeliet tilbake til jøder overalt i verden.

Hva tenker du er DNIs viktigste oppgaver og hvilke utfordringer står de overfor i dag? I Norge er det er viktig å sikre et godt og trygt økonomisk fundament for organisasjonen, og å satse videre på å engasjere flere yngre personer for Israelsmisjonen. Ute mener jeg det er viktig å se etter nye muligheter for å starte/støtte arbeid for evangelisering og menighetsplanting.

 


 

Siw Olrun Stokkeland

Alder: 52 år
Bosted: Brusand
Utdannelse/yrke: Kontorleder på Bru Gard AS

Landsstyrekandidater til Landsmøte 2018Siw Olrun Stokkeland

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt i DNI? Jeg og min mann Laurits har vært kontaktperson for DNI lokalt på Brusand Bedehus.

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt innen kirke og misjon? Jeg er engasjert i arbeidet blant barn og unge på Brusand Bedehus.

Hva kan du bidra med i DNI? Håper at jeg med min erfaring innen barne og ungdomsarbeid kan bidra litt i det viktige arbeidet DNI driver.

Hva tenker du er DNIs viktigste oppgaver og hvilke utfordringer står de overfor i dag? Den viktigste oppgaven for DNI er å få formidle Jesu navn til «hele verden».

 


 

Andreas Sørås

Alder: 28 år
Bosted: Tallinn, Estland
Utdannelse/yrke: Utdanning: Bachelor i International Business Administration fra Tallinn University of Technology. Påbegynt Mastergrad i Industrial Engineering & Management ved Tallinn University of Technology. Årsstudie teologi fra NLA Høgskolen Sandviken. Yrke: Sales & Business Development Manager eolane Tallinn AS (Electronics Manufacturing Service).

Landsstyrekandidater til Landsmøte 2018Andreas Sørås

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt i DNI? Har vært landsrådsmedlem og landsrådsleder i R2S i til sammen 4 år from 2011-2015. Deltok i strategiutvalget til DNI i 2015-2016.

Hvilke nåværende og tidligere engasjement har du/har hatt innen kirke og misjon? Er i dag bosatt i Estland og tilknyttet Tent, YWAM Estonia og engasjert i lokalt menighetsarbeid i Vineyard Tallinn. Frem til 2012 da jeg flyttet fra Norge var jeg engasjert som ungdoms og miljøarbeider på Framnes VGS, samt i et bedehus tilknyttet Indremisjonsamskipnaden. Som ungdomsarbeider arrangerte jeg misjonsturer for ungdom til Øst-Europa i samarbeid med Ungom i Oppdrag. Jeg hadde også et styreverv i ImF-Ung som represenentat for ImF-skolene. I kraft av dette fikk jeg for eksempel ta del som møteleder på Ungdommens Landsmøte.

Hva kan du bidra med i DNI? Sterkt Engasjement for misjon og Israels plass i historien kombinert og bedrift-økonomisk sans for effetivisering.  

Hva tenker du er DNIs viktigste oppgaver og hvilke utfordringer står de overfor i dag? En viktig oppgave fremover vil være å spre kunnskap om det jødiske folk og Bibelen på en måte som smitter til engasjement for alle generasjoner. En stor utfordring for DNI er å finne ut hvordan man som organisasjon kan tjene kristenheten i Norge i et forandret kirkelandskap og ved det skape engasjement for misjonsarbeidet.