Lena Levin på turné i Norge

I september kommer Lena Levin til Norge. Hun skal møte flere organisasjoner og nettverk, for å styrke og bidra til økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Israel.
Lena Levin på turné i NorgeLena LevinFoto: Machaseh

Levin er til daglig leder for det diakonale senteret Machaseh, som arbeider særlig med kvinner og barn som opplever vold og overgrep i hjemmet. Machaseh betyr «et tilfluktssted», og det er nettopp hva senteret skal være. Et sted hvor mennesker kan finne trygghet, hvile og få hjelp.

Til høsten startet Machaseh, sammen med Caspari Center, et nytt prosjekt: Jesus-døtre. Jesus-døtre er et kvinne nettverk bestående av både arabiske og jødiske troende. Et lignende nettverk finne sikke i Israel, og vi er stolt av å kunne være med å starte et slikt tilbud for troende kvinner.

På sin Norgesturne vil Lena også delta på åpne møter, hvor du er hjertelig velkommen! Her deler hun vitnesbyrd og fortellinger, som vi tror vil gi sterke inntrykk.

Møter: