Machaseh – et tilfluktssted

«Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!» Salme 91,2

Machaseh er et hebraisk ord, og betyr tilflukt. Og nettopp det skal Machaseh senteret være, et tilfluktssted for de som trenger det som mest. Visjonen til Machaseh er å hjelpe de mest marginaliserte gruppene i det israelske samfunnet, uavhengig av religion og etnisitet. Særlig har de arbeid blant kvinner og barn som opplever vold i hjemmet. 

Senteret startet i 2005, og har siden den gang hjulpet en rekke kvinner og barn fra håpløshet til håp. De hjelper kvinner ut fra blant annet prostitusjon og overgrep, og tilbyr skjulesteder og samtaler. Machaseh tilbyr også foredrag, hvor de setter søkelys på vold i hjemmet. Arbeidet de gjør i det israelske samfunnet er viktig, da tematikken og oppgavene senteret arbeider med ofte er et tabutema. 

Hver uke er rundt 300 personer innom et av Machasehs programmer. Samtidig handler det hele om å hjelpe enkeltmennesker. Hvert menneske er uvurderlig og elsket, og Machaseh ønsker å hjelpe de svakeste til sin rett og til gjenopprettelse.

Machaseh driver i dag med: 

  • Distribusjon og utdeling av mat og klær til fattige
  • Undervisningstilbud for barn og unge
  • Familiehjelp til familier i kriser
  • Hjelp til bosted for fattige familier
  • Besøk og støtte til Holocaust overlevende

Høsten 2019 starter Machaseh opp to nye programmer: Jesus-døtre og Tabuforum. 

Jesus-døtre – et nettverk av arabiske og jødiske kvinner

Jesus-døtre samler arabiske og jødiske kvinner, og et relasjonsbyggende og trosstyrkene nettverk for jesustroende kvinner i det israelske samfunnet. Her får kvinner i alle aldre snakke åpent og fritt om tro og liv, familieliv og utveksle erfaringer. Et slikt nettverk er særlig viktig i et samfunn som i stor grad er svært mannsdominert. Ved å tilrettelegge for at både jødiske og arabiske kvinner får møtes er Jesus-døtre også et forsoningsprogram. Familie, tro og liv knytter mennesker sammen til en enhet. 

I løpet av året er det flere samlinger og møtesteder, hvor det legges til rette for undervisning og den gode samtalen. Høsten 2019 vil nettverket fokusere på Jerusalemregionen, og etter hvert skal nettverket utvides til også andre steder. 

Machaseh – et tilfluktssted

 

Tabukvelder

I det israelske samfunn finnes det i dag i overkant av 200 menigheter. Den messianske bevegelse (jesustroende jøder) er liten, men i vekst. Det er en relativt ny bevegelse, og vi gleder oss over det vi ser og er med på i Israel. Samtidig er det enkelte temaer som oppleves som tabu, det vil si at de ikke snakkes om i menighetene. Tabukvelder er et tilbud til troende mennesker i det israelske samfunn, hvor nettopp slike temaer skal samtales over.

Eksempler på slike temaer er: 

  • Seksualitet
  • Kvinner og lederroller
  • Vold i hjemmet
  • Pornografi
  • Skilsmisse 
Machaseh – et tilfluktssted

Tabukvelder tar opp de vanskelige spørsmålene, og inviterer til en åpen og ærlig samtale rundt liv og tro. Her er både menn og kvinner invitert. Kveldene starter med en liten undervisningsdel, som innleder til samtale og spørsmål. Tabukvelder skal være et sted hvor tro og tvil kan samtales om i fortrolighet og åpenhet, slik at de vanskelige spørsmålene blir tatt fram i lyset. 

Les mer om arbeidet på Machaseh.