Marta Øvstegård Eigeles til minne

En nær og kjær venn av det jødiske folk og trofast tjener i Den Norske Israelsmisjon døde 14. april. Marta Øvstegård Eigeles ble 86 år gammel. Hun tapte kampen mot koronaviruset, men har fått en seierskrans som ikke visner.

Marta Eigeles vokste opp på Hjelmås i Nordhordland, i et hjem med nært forhold til misjon og kristent arbeid. I ungdommen hadde hun en drøm hvor hun så noen menn i sorte frakker og særegne hatter, uten å vite hva det var. Da hun senere studerte sykepleie ved Diakonissehuset i Bergen, oppdaget hun et bilde i Misjonsblad for Israel som lignet det hun hadde sett i drømmen. Det ble starten på en livslang tjeneste for det jødiske folk.

Marta Øvstegård Eigeles til minne

Etter endt utdannelse i Norge, arbeidet hun ett år ved London Jewish Hospital for å bli kjent med jødisk kultur og lære engelsk. Her fikk hun også en israelsk venninne som lærte henne hebraisk. Deretter gikk turen til Diakonissenhaus Jerusalem i Hamburg for tyskstudier, før hun i 1962 endte opp i Haifa.

Hun delte sin tjeneste mellom arbeidet ved den britiske misjonslegen dr. Churcher sin poliklinikk og som menighetssøster ved Eliaskirken (Beit Eliahu). I Haifa fikk hun en viktig besøks- og hjelpetjeneste blant eldre jødiske immigranter. Hun etablerte også et nettverk av kristne sykepleiere fra jødiske og arabiske institusjoner.

Blant de mange rumenske immigrantene i Haifa og Eliaskirken, var også Marian Eigeles, en jesustroende jøde. Kjærligheten blomstret, men veien til ekteskap var ikke enkel. Ingen rabbiner ville vie et kristent ektepar, og ingen protestantisk prest hadde tillatelse. Sivil vigsel fantes ikke. Men etter samtale med religionsministeriet fikk Magne Solheim unntaksvis vigselstillatelse. 30. januar 1964 stod bryllupet.

Landsstyret ønsket at Marian skulle ta teologisk utdannelse, og høsten 1966 flyttet Marta og Marian til Norge. Det ble ingen permanent retur til Israel, selv om reisene dit har vært mange. Marta var aktivt med i planleggingen av et aldershjem for holocaust overlevende jøder i Israel. Senere påtok hun seg vervet som Ebenezerhjemmets styreleder.

Marta og Marian fikk sammen skape et hjem for mange jøder. Både i Osterhausgate 3 og privat er det arrangert et utall sabbatskvelder, fester og møter der både bordet og Ordet har vært delt, med rikelig føde. Marta påtok seg en imponerende besøkstjeneste blant eldre jøder i Oslo, noe hun fortsatte med helt til det siste.

Marta Øvstegård Eigeles til minne

Marta og Marian fikk venner i mange miljøer, både i kirke og synagoge, misjonsforeninger og Israelsorganisasjoner. Hennes livskall formulerte hun slik: Jeg ønsket å vise jødene at Jesus ville dem vel.

Vi er mange venner av Marta og Marian som i dag sitter igjen med sorg og et dypt savn av en trofast venn med et tjenersinn og engasjement for medmennesker uten sidestykke. Hun delte raust av sin tid og sin omsorg.. Hun hadde et ustrakt kontaktnett og en besøkstjeneste utenom det vanlige. Hennes tjenestevilje, energi og kapasitet er det få som kan måles mot. Hun vil bli stående som et forbilde for oss i lang tid.

Rolf G. Heitmann
Seniorrådgiver
Den Norske Israelsmisjon

 Til minne om Marta

Marta var en venn - en god og trofast venn jeg var så uendelig glad i. Jeg takker Gud for at hun kom inn i mitt liv.

Årene vi fikk sammen i Haifa ble ikke så mange, men de er fylt med gode minner. Mange problemer og vansker gjorde at Marta og Marian forlot Israel og dro til Norge. Jeg kan ennå kjenne smerten jeg følte da Marta kom for a si farvel.  De reiste – men vennskapet holdt, og kjærligheten til Israels land og folk levde i deres hjerter.  Dette ga seg blant annet utslag i Martas trofaste arbeid for Ebenezerhjemmet.

Om fredagene ringte ofte Marta, og jeg hørte hennes lyse stemme ønske Shabbat Shalom! Nå har hun opplevd den perfekte Shalom, og våre tanker og bønner går til Marian og Martas familie.  Sammen med dem vil vi takke Gud for Martas liv og tjeneste.

Berit Meyers