Elisabeth Levy
Elisabeth Levy

Messianske jøder – hvem er de?

Hva er en messiansk jøde? Er denne bevegelsen viktig? Hva betyr det at en jøde tror på Jesus Messias? Er Jesus den jødiske Messias? Messianske jøder – hvem er de?

4. juni 2019 inviteres vi til et spennende fagseminar på NLA-høyskolen i Oslo (Linstowsgate 3). Den Norske Israelsmisjon arrangerer Missiologisk Forum sammen med NORME og Egede-instituttet, hvor Elisabeth Levy vil innlede med spørsmålet: Messianske jøder – hvem er de?

Dette er en unik mulighet for å lytte, stille spørsmål og lære om den messianske bevegelse – Jøder som tror at Jesus er Messias. Levy er leder for Caspari Center i Jerusalem, og har stor kompetanse og kunnskap på området. Hun deler av sine erfaringer, observasjoner og arbeid med den messianske bevegelse i Israel.

Ole Chr. Kvarme og Anne Lise Søvde Valle gir respons til Levys innlegg.

Program for dagen:

09:00 - 09:30 Registrering og kaffe
09:30 - 12:00 Seminar Israel og det kristne vitnesbyrdet
12:00 - 13:00 Lunsj

Påmelding via Checkin (gå til påmelding).