Misjonsbladet Først vokser

Publisert: 15. januar 2024 kl. 20:37

Sist endret: 1. mars 2024 kl. 09:01

– I en tid hvor de fleste misjonsblader har mistet mange abonnenter, er vi utrolig glad for at vi har god vekst i 2023.

Det sier Kristoffer Eknes som er leder for Den Norske Israelsmisjon sin marked- og kommunikasjonsavdeling.

Har mistet abonnenter over mange år

I 2023 har misjonsbladet Først vokst med 353 abonnenter.

Veksten i 2023 skiller seg sterkt ut fra de foregående årene. For siden 2014 har en sett en betydelig nedgang i abonnenter av bladet Først.

Eknes forteller at bladet i 2014 hadde 6618 abonnenter. I 2022 hadde en bare 4268 abonnenter. Det tilsvarer at bladet har mistet 294 abonnenter i året, og det til tross for at en hvert år også har vervet mange nye abonnenter.

– Det vil si at misjonsbladet har mistet 1,3 abonnenter hver eneste virkedag i 8 år, sier Eknes.

På spørsmålet om det er en generell trend innen organisasjons- og kirkeblader, viser Eknes til en undersøkelse gjennomført av Dagen som viser at de aller fleste opplever en betydelig nedgang i abonnenter i denne perioden.

– Men den undersøkelsen kan være misvisende. For det den sier er at en er blitt mindre interessert i det tradisjonelle formatet til disse bladene. Vi har vært overbevist om at det finnes måter å kunne gjøre det interessant og relevant for flere.

Måtte gjøre endringer

Høsten 2022 ble bladet Først løftet til styret og bladet ble vedtatt å endre format. Eknes forteller at alle var spente på hvordan det skulle slå ut.

– Vi hadde testet ideen på noen lesere, men vi vet at bladet er veldig viktig for mange. Derfor var vi forberedt på tilbakemeldinger. Alt i alt synes jeg det har vært veldig positivt, sier Eknes.

Han forteller at en fikk en del reaksjoner på første utgave i 2023. Det syntes han var veldig positivt.

– Da vi fikk tilbakemeldingene første gang, skjønte vi at vi hadde kuttet bladet for mye og vi la til fire nye sider i neste utgave. Vi er helt avhengige av slike tilbakemeldinger for å forbedre det.

Hyller ansatte og frivillige

Kristoffer Eknes er tydelig på at veksten har overrasket ham.

– Jeg tenker generelt at en trenger minst ett år på å bremse slike negative utviklinger. Her har vi derimot sett en positiv vekst hvert kvartal, men størst vekst i siste kvartal. Det har vært veldig motiverende.

Når Eknes skal forklare veksten løfter han frem to ting: En enkel plan og god samhandling. Han forteller at de har hatt en veldig enkel plan for møter og digital markedsføring, hvor bladet er det alle skal ha fokusert på.

– Det gjør det mye enklere for alle. Når en møter Den Norske Israelsmisjonen og blir interessert, så skal en få tilbud om å få et blad tilsendt helt gratis. Det er så enkelt.

Eknes understreker likevel at det er ansatte og frivillige som har fått til veksten. Han forteller at et vedtak og plan er verdiløst inntil en får det til sammen.

– Jeg er utrolig imponert over ansatte og frivillige som får dette til, uke etter uke. Sammen har vi virkelig fått til å snu en svært negativ trend, forteller Eknes.

Han tror også at trenden vi fortsette i neste år.

– Vi har fått litt tilbakemeldinger gjennom en spørreundersøkelse vi sendte ut i mai 2023. Den har gitt oss noen innspill som vi gleder oss til å iverksette gradvis.

Er det noe konkret du tenker på?

– En del savner teologiartiklene. Vi har publisert noen artikler på nettsiden, men vi jobber også med en utvidet utgave i 2023 der det blir en god del teologiartikler, forteller Eknes.

Høye trykkeripriser og tapte inntekter

Misjonsbladet Først utgis 10 ganger i året, er i et mindre format på 12 sider og er blitt gratis. Eknes forteller videre at de har innhentet mange tilbud fra trykkeri for å få ned utgiftene. Selv om hver utgivelse har gått ned i pris, så har den totale utgiften ikke gått særlig ned.

– Det henger sammen med at prisene for papir og trykkeri har steget mye siden 2020, samt at vi har flere utgivelser, forklarer han.

I tillegg oppgir han at de har tapt inntekter på at de ikke har abonnentsgebyr.

– I 2022 fikk vi cirka 700.000 i abonnentgebyr. Vi har forsøkt å samle de inn på andre måter, men den generelle trenden på giversiden er at vi har hatt en avtagende vekst i innsamlede midler de siste årene. Likevel har bladet skapt en del inntekter gjennom vedlagt giro i bladet.

Skal skape engasjement og bønneomsorg for arbeidet

– Bladet viktigste oppgave er å skape et bankende hjerte for å dele Jesus Messias og å skape en omsorg for det jødiske folk, forteller Eknes.

Han forteller videre at mye av utfordringen med misjon er å kunne formidle behovene og det som skjer til givere, støttespillere og andre interesserte. Derfor mener han at bladet er svært viktig. Han tror også at papirformatet har noe for seg.

– Det er klart at en må satse digitalt i formidlingene av det som skjer i arbeidet. Samtidig ønsker vi at alle skal kunne ta med seg arbeidet inn i sin stille stund i bønn. Da tror vi at det er veldig nyttig å ha bønneemner på papir som en kan rive ut og legge i Bibelen. Da har en det med seg.

Eknes forteller hvordan det gjorde sterkt inntrykk på ham å se hvordan noen trofaste støttespillere gjorde akkurat det.

– Ved frokosten lå bønnesidene inne i Bibelen. Sammen ba vi for det som skulle skje den måneden. Det var utrolig sterkt. Det er det vi ønsker at folk skal bruke bladet til.

Flere artikler