Velkommen til misjonsdag på Skjerstad bedehus

3.oktober 2020 - Husk påmelding!
Velkommen til misjonsdag på Skjerstad bedehus

Den norske Israelsmisjon, Sør-Hålogaland, inviterer til: Misjonsdag på Skjerstad bedehus, lørdag 3.oktober

  • Kl.11: Velkomst
  • Kl.11.15: Bibeltime
  • Kl.12.30: Årsmøte
  • Kl.14.00: Middag (kr.100)
  • Kl.16.00: Misjonsfest

Anne Lise Søvde Valle, leder for DNI's arbeid i Norge, deltar.

NB! Pga koronasituasjonen, og middag: Påmelding senest torsdag 1.okt. til: Liv N. Sivertsen, tlf.41279108, e-post: linosi13@gmail.com

Hjertelig velkommen til hele, eller deler av dagen!