-

Nærbø bedehus

FØRST-seminar 28. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Svanhild Jakobsen
  • Sted: Nærbø bedehus
  • Tidspunkt: 28. september 2023 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.