-

Nardo bedehus, Trondheim

FØRST-seminar 5. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Paul Odland
  • Sted: Nardo bedehus, Trondheim
  • Tidspunkt: 5. september 2023 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.