Nettsendt trekning av Regionslotteri - Bergen

Selv om koronaviruset hindrer oss i å møtes, hindrer det oss ikke i å skape engasjement for å dele evangeliet og å vise omsorg for dem som virkelig trenger det.

Velkommen til nettsending med trekning av regionslotteriet. De to regionlotteriene for Bergen krets blir avsluttet med nettbasar torsdag 4. juni kl. 20.00 Den Norske Israelsmisjon sin Facebookside (gå til side)

Den første timen går med til salg av lodd og en del informasjon fra Israelsmisjonen. Sendingen avsluttes med trekning av begge lotteriene. Vi lover spennende innslag og flotte appeller underveis.

Det er fremdeles mulig å kjøpe lodd. Kr .10,- pr lodd og kr. 300,- pr loddbok.

Ring 416 80 192 (misjonssekretær Odd Bjarne Skogestad) for loddkjøp. Betaling skjer til Vipps nr. 540789 eller overføring via nettbanken til kto.nr. 3000 15 24360.

Av gevinstene nevner vi BETLEHEMSKRYBBE i oliventre; SODASTREAM; MOTORSAG; RYGGSEKKER; MALERIER; div. HÅNDARBED og mye mer…

Overskuddet fra lotteriene går til Israelsmisjonens omfattende arbeid i Israel, Øst-Europa og Norge.

Se også Facebook eventet for nettbasaren, og meld deg på der for å få en påminnelse.