-

Norkirken Grimstad

FØRST-seminar 26. oktober 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Jarle Råmunddal
  • Sted: Norkirken Grimstad
  • Tidspunkt: 26. oktober 2023 kl. 20:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.