NRK demoniserer Israel

Publisert: 2. februar 2021 kl. 13:58

Sist endret: 20. mars 2024 kl. 14:00

«Det er nesten som jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket», sier programleder Shaun Henrik Matheson i sitt radioprogram.

Israels vellykkede vaksinasjonsprogram på pandemien og gode testresultater, faller åpenbart NRK tungt for brystet. «Det er nesten som jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket», sier programleder Shaun Henrik Matheson i sitt radioprogram på NRK P13 i dag, 2. februar. Riktignok føyer han til at slikt ikke går an å si, men hvorfor sier han det da?

Matheson hevder blant annet at Israel driver en systematisk undertrykkelse og krenker menneskeverdet. De gjennomfører «grusomme hevnaksjoner hvor tusenvis av mennesker blir drept, gjerne barn», og mener at han aldri har hørt noen gode nyheter fra dette landet. Og gode nyheter om vellykket vaksinasjon, skulle han ønske kom fra et annet sted en Israel.

Hele Mathesons tirade mot Israel vitner om mangelfull innsikt og forståelse, og en rekke overdrevne påstander uten rot i virkeligheten. Det er lov å uttrykke motvilje mot Israels politikk, men den demonisering av Israel og landets befolkning som det her gis uttrykk for, rammes av de fleste definisjoner på antisemittisme. Retorikken, og den hånlige latteren som medfølger, er i beste fall uanstendig, i verste fall svært jødefiendtlig, og skaper assosiasjoner til ideologier og historiske hendelser som hadde som mål å utrydde den jødiske befolkning.

Vi gjør oppmerksom på at både EU-kommisjonen og International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) definerer delegitimering, diskriminering og demonisering av Israel som antisemittisme. Å hevde at Israel i kraft av sin eksistens er rasistisk, er antisemittisme. Det samme gjelder om en forventer eller krever en annen oppførsel av statsmakten enn det som er tilfelle for andre nasjoner (dobbel standard).

Vi tør minne om at det bor nærmere 1,5 million arabere (palestinere) innenfor Israels anerkjente grenser som alle har vært en del av Israels vaksinasjonsprogram, og at Israel behandler en rekke pasienter fra Gaza og Vestbredden gjennom sine sykehus og helseinstitusjoner. Dette er kanskje fakta som ikke passer inn i Mathesons virkelighetsbilde, men er like fullt realitet.

Vi bør glede oss over de resultater Israel har oppnådd i sitt vaksinasjonsprogram, så vel som på andre områder, og er sikre på at dette også vil komme den palestinske befolkning til gode.

NRKs ledelse bør ved første anledning beklage programmets innhold og profil, og vi anbefaler også at Kringkastingsrådet vurderer programmet i lys av presseetiske kriterier.

Oppdatering 3. februar 2021:
I går kveld ble det kjent at NRK beklager, og såvidt vi forstår har de også gått til det nokså sjeldne skrittet å avpublisere den aktuelle delen av programmet.

Relatert innhold

Flere artikler