Ny generalsekretær i Israelsmisjonen

Den Norske Israelsmisjon(DNI) søker ny leder. DNI startet sin virksomhet i 1844 og er landets nest eldste misjonsorganisasjon, med betydelig kompetanse på Israel og jødedom. Vi vil i ord og handling være med å bringe evangeliet om Jesus Messias tilbake til det jødiske folk. DNI har arbeid i Israel, Øst-Europa og Norge. Hovedkontoret ligger i Oslo. Det er ti ansatte ved hovedkontoret, fem ute i kretsene og seks utsendinger i Israel. Et stort antall «ambassadører» og «medvandrere» utgjør en viktig ressurs av engasjerte frivillige. Return2Sender er DNI´s ungdomsarbeid.

Generalsekretæren er organisasjonens daglige leder. Vi ønsker en leder som

  • deler DNI´s basis og verdier og har et engasjement for DNI´s oppdrag
  • har ledererfaring og er god til å bygge relasjoner til medarbeidere
  • kan inspirere og skape engasjement
  • har evne til å forkynne og formidle
  • har teologisk kunnskap og kjennskap til DNI´s  arbeid
  • tenker strategisk og kan lede arbeidet inn i en ny tid
  • kan ta økonomisk ansvar

Lønn etter avtale.

Tiltredelse ønskelig fra 1/1 2020.

Nærmere informasjon kan du få hos landsstyreleder Svein Granerud, tlf, 90 65 54 48. E-post: svein.granerud50@gmail.com   

Søknad sendes til samme e-postadresse. Søknadsfrist: 28. mars 2019.

 
Siste nytt
Storsamling i Grødem
Hvorfor feirer jødene purim?
Årsmøte for Hedmark og Oppland krets