Janne Coward
Janne Coward

Ny kontormedarbeider

Janne Coward (33) er ansatt i 60 % vikariat som kontorfullmektig ved Den Norske Israelsmisjons kontor i Oslo. Hun begynte i stillingen 13. januar. Janne vil ha ansvar for resepsjonen og posthåndteringen, ivareta noen sekretærfunksjoner og bistå med informasjon fra arbeidet. 

Janne har studert teologi og ledelse ved NLA Høyskolen i Oslo. Hun har tidligere vært ansatt i Filadelfiakirken Oslo sitt barnearbeid i fem år. De siste årene har hun vært ansatt ved Filadelfiakirkens bibelskole som blant annet kontaktlærer for internasjonale elever, og som fordypningslærer.

Vi er glad for å ønske Janne velkommen i staben vår.