Ny misjonsrådgiver!

Hos DNI fant jeg fort igjen den samme gløden som jeg selv har hatt i min forkynnelse i mange år allerede, at Israel må bli frelst og at kristne må bli vekket til et ansvar for jødene. Det er hovedgrunnen til at jeg søkte, fordi DNIs visjon også er min visjon. Det som kjennetegner Israelsmisjonen er hovedfokuset på at jødene skal bli kjent med Jesus som Messias, og akkurat dette ligger mitt hjerte svært nært, forteller en engasjert Maria.

Maria Lura (46) er den helt nye og ferske Misjonsrådgiveren i Den Norske Israelsmisjon. Hun vil virke over hele landet, men ha base på Østlandet.

Generalsekretær, Vegard Soltveit, forteller at stillingen som Misjonsrådgiver (tidligere Misjonssekretær) på Østlandet har stått vakant noen år, etter at Morten Kravik gikk av med pensjon.

Østlandet er det området av Norge hvor flest mennesker bor, og der må Israelsmisjonen også være til stede. Når vi ble kjent med Maria ble vi fort imponert over formidlingsevnene, engasjementet og den teologiske refleksjonen hun viste. Derfor ønsket vi gjerne å ha henne med i teamet vårt, forteller Soltveit.

Vi søkte opprinnelig etter ny leder for arbeidet i Norge, fortsetter Soltveit. Når vi nå velger å ansette en ny misjonsrådgiver, betyr det at vi avventer å ansette en ny leder. Istedenfor vil Seniorrådgiver Rolf Gunnar Heitmann i en periode fungere som team-leder for misjonsrådgiverne, mens generalsekretær vil ha det formelle ansvaret. På sikt vil vi ansette en ny leder for arbeidet i Norge, men akkurat nå tror jeg den modellen vi har funnet vil fungere godt, avslutter generalen.

 

Fakta om Maria Lura:

  • Dansk, men snakker jærsk flytende!
  • Født i 1976
  • Teolog fra Fjellhaug
  • Erfaring som forkynner fra De Frie Evangeliske Forsamlinger
  • Gift med Oddbjørn
  • Bor i Tønsberg
  • Fire barn i alderen 20-25

 

Fritidsinteresser

Jeg har mange fritidsinteresser og jeg kjeder meg egentlig aldri, sier en smilende og engasjert Maria. Hun forteller at naturen og friluftsliv er noe hun liker godt, i tillegg til at hun er en bokorm. Akkurat nå leser jeg boken “Reading Moses, Seeing Jesus: How the Torah fulfills its goal in Yeshua”, av Eithan Bar og Seth Postell, forteller Maria. Den samme boken som også Først har re-publisert en del artikler fra de siste årene.

Ellers er Maria glad i å reise, og hun beskriver seg selv som voldsomt reiselysten. Det er ofte Maria som planlegger familieferier, og hun siterer gledelig den stor danske forfatteren HC Andersen – å reise er å leve.

Hva er det beste reisemålet?

Bør vel kanskje si Israel nå?, sier hun lurt.  Hun har vært i Israel flere ganger, og understreker at det beste ved Israel er å møte mennesker. Det er ellers noe av det beste med reising generelt for Maria, å treffe mennesker og bli kjent med dem.

Å treffe mennesker som tenker litt annerledes og forstår verden fra et annet perspektiv, det er svært meningsfylt, forteller Maria. Men egentlig synes Maria det er vanskelig å trekke fram en reise eller destinasjon som er bedre enn de andre, hun trives over alt og setter pris på de mange familieturene de har hatt til ulike steder i verden. Nå planlegger familien en sommerferie i Helles, hvor de vil gå i Paulus fotspor blant annet. Hele familien er opptatt av arkeologi, og for oss er det jo sørlig interessant å besøke bibelske steder, forteller hun.

 

Det jeg trenger fant jeg i Guds Ord

Maria har tatt en teologisk embetseksamen i voksen alder, og leverte sin master i teologi i 2020. Hun forteller at etter en personlig krise i livet, oppdaget hun at det hun trengte fantes i Guds Ord. Da begynte hun å lese, studere og ta til seg av teologisk litteratur. Dess mer hun leste, jo mer vokste leselysten og hungeren etter teologi.

Jeg skaffet med en mengde teologiske bøker, og leita «over alt» etter teologi.

 I begynnelsen av 30årene tok Maria og Oddbjørn seg ett år på bibelskole sammen, og etter bibelskolen begynte hun å reise som forkynner. Hele tiden vokste det fram et ønske om å studere teologi også på et akademisk nivå, noe som la seg til rette i 2015. Da satte Maria seg på skolebenken, og fem år senere leverte hun sin master i teologi. I tillegg har hun tatt et årsstudium i engelsk og Praktisk pedagogisk utdanning, og er dermed lektor med opprykk rent formelt.

Da jeg endelig skulle studere teologi valgte jeg Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Her har lærere som Sverre Bø og Arne Helge Teigen betydd mye for meg, både i samtaler, veiledning og forelesning, forteller Maria.

Maria har reist som forkynner i flere år, og er kjent for å ha et vidt spekter i sin forkynnelse.

Men hovedfokuset mitt er alltid at mennesker skal bli begeistret for Jesus, sier Maria. Hun har selv blitt begeistret for Jesus fra Nasaret, og ønsker at denne gleden skal smitte over på andre. Dermed er det en sentral Jesusforkynnelse Maria er mest kjent for. Om hun taler fra Det gamle testamentet eller Det nye testamentet er det alltid Jesus Messias som kommer frem.

Det er som boken jeg leser sier, «Reading Moses – seeing Jesus», eller som Jesus selv sa det – det er meg han (Moses) taler om.

Ellers forteller hun at det ofte blir undervisning utfra Romerbrevet, som kanskje også er Marias spesialitet når det kommer til bibelbøker.

 

Hvorfor Israelsmisjonen?

-  Jeg ble tipset om Israelsmisjonen av en god venninne, forteller Maria. Fra før av hadde hun ikke så god kjennskap til Den Norske Israelsmisjon, men kjente bedre til andre israels-organisasjoner i Norge.  Da hun ble tipset om Israelsmisjonen, begynte hun å lese om organisasjonen, visjonen og formålet.

Hos DNI fant jeg fort igjen den samme gløden som jeg selv har hatt i min forkynnelse i mange år allerede, at Israel må bli frelst og at kristne må bli vekket til et ansvar for jødene. Det er hovedgrunnen til at jeg søkte, fordi DNIs visjon også er min visjon. Det som kjennetegner Israelsmisjonen er hovedfokuset på at jødene skal bli kjent med Jesus som Messias, og akkurat dette ligger mitt hjerte svært nært, forteller en engasjert Maria.

 

Møtevirksomhet og forkynnelse

Gjennom sitt arbeid som misjonsrådgiver ønsker Maria å bidra til at misjon blant jøder blir viktig for kristne i Norge, og vil særlig arbeide med forkynnelse, Først-seminar og møtevirksomhet.

- Folk må bare begynne å ta kontakt for møter, avslutter Maria som blant annet kan nås på maria@israelsmisjonen.no.