Foto: Sommerstevne 2019, tatt av Olav Håkon Mork
Foto: Sommerstevne 2019, tatt av Olav Håkon Mork

Ny ordning for medlemskap

Januar 2020

Vi har de siste par årene sett en gledelig vekst i tallet på medvandrere (faste givere). Den Norske Israelsmisjon (DNI) er i stadig større grad blitt mer giver- og nettverksbasert enn medlems- og foreningsbasert. Dette var ett av budskapene som ble fremlagt på siste landsmøte.

Vi ønsker å opprettholde ordning for medlemskap, samtidig som vi mener at de som inngår avtale om regelmessig og forpliktende givertjeneste, bør ha like store rettigheter og adgang til informasjon som de som betaler kontingent. Medvandrere gir oss større økonomisk forutsigbarhet og handlingsrom.

Landsstyret ønsker å forenkle tilknytningsformer og administrative rutiner, og har derfor besluttet følgende ordning for medlemskap i DNI:

  • Medlem i DNI er den som har inngått avtale om regelmessig givertjeneste med et fast årlig beløp.
  • Medlemmer benevnes som medvandrere.
  • Medlemskontingenten faller bort (Kr. 600 per år).
  • Ektefeller kan begge registreres som medvandrere, selv om bare den ene registreres som giver.
  • Det vil bli opprettet en egen nettside for medvandrere, Her vil du blant annet kunne få informasjon fra landsstyret, finne saksdokumenter til landsmøtene, bli oppdatert på bønnebehov og lese «Først».
  • Medvandrere som ønsker «Først» tilsendt som papirutgave, må tegne særskilt abonnement. Inntil den nye nettsiden er tilgjengelig, vil alle medvandrere som har bekreftet medlemskap få tilsendt «Først» i papirutgave.

Dersom du ikke er medlem, eller er medlem i DNI men ikke registrert medvandrer, kan du opprette medlemskap ved å registrere deg som medvandrer på vår hjemmeside. Da vil du også få del i alle medlemsfordeler og stemmerett ved våre landsmøter.

Nyttige lenker:

 
Siste nytt
Kretslotteri til høsten
Inspirasjonshelg 19. - 20. september
Nytt Kretsstyre i Stavanger