-
Foto: Sommerstevne 2019, tatt av Olav Håkon Mork
Foto: Sommerstevne 2019, tatt av Olav Håkon Mork

Ny ordning for medlemskap

Januar 2020

Den Norske Israelsmisjon (DNI) er en medlemsbasert organisasjon. Medlemmer har bl.a. stemme- og talerett på organisasjonens landsmøte (generalforsamling), som er DNIs høyeste organ.

Vi har de siste par årene sett en gledelig vekst i tallet på medvandrere (faste givere). Den Norske Israelsmisjon er i stadig større grad blitt mer giver- og nettverksbasert, enn medlems- og foreningsbasert. Vi tror også at stadig flere mennesker ønsker å engasjere seg gjennom en fastgiveravtale, enn gjennom medlemskontingenter. Dette var ett av budskapene som ble presentert og fikk tilslutning på siste landsmøte 2019.

Landsstyret for Den Norske Israelsmisjon har derfor vedtatt at medlemskap kobles opp mot fastgiveravtale fra 2020. Fastgiveravtale erstatter den årlige kontingenten på 600,-. Medlemmer inngår avtale, helst gjennom AvtaleGiro. 

Dette gjør vi for å forenkle tilknytningsformer og administrative rutiner. Vi gjør det også for å imøtekomme det engasjementet vi ser rundt fastgivertjeneste i organisasjonen. 

Ny ordning for medlemskap i DNI fra 2020:

  • Medlemskap i DNI krever en avtale om fast givertjeneste: Medvandrer i DNI (fast givertjeneste).
  • Ektefeller kan begge registreres som medlemmer, selv om bare den ene registreres med fast givertjeneste.
  • Det vil bli opprettet en egen nettside for medlemmer. Her vil du blant annet kunne få informasjon fra landsstyret, finne saksdokumenter til landsmøtene, bli oppdatert på bønnebehov og lese «Først».
  • Medlemmer som ønsker «Først» tilsendt som papirutgave, må tegne særskilt abonnement. Inntil den nye nettsiden er tilgjengelig, vil alle medlemmer få tilsendt «Først» i papirutgave.
  • De som har en fastgiveravtale med DNI fra før, vil ikke bli medlem automatisk. DNI kan ikke oppnevne medlemmer. For å bli medlem kreves det: avtale om fastgivertjeneste + personlig melding om at du vil bli medlem.

Dersom du ikke er medlem, eller er medlem i DNI men ikke registrert medvandrer, kan du opprette medlemskap ved å registrere deg som medvandrer og medlem på vår hjemmeside. Da vil du også få del i alle medlemsfordeler og stemmerett ved våre landsmøter. 

Nyttige lenker: