Kjære venner av Caspari Center!

Nyhetsbrev fra Jerusalem

I skrivende stund er Israel under angrep. Over mange israelske byer «regner» det raketter fra Gaza, og mange steder, som her i Jerusalem, er det voldelige opptøyer. Byen Lod som har en blandet befolkning av jøder og arabere som vanligvis lever fredelig side ved side, har sett synagoger, butikker og biler satt i brann. Situasjonen er ute av kontroll. Vær med oss i bønn om fred og en snarlig løsning på konflikten.

Dette skjer på et sårbart tidspunkt der Israel ennå ikke har en regjering. Vi ber også om forbønn for å få en regjering på plass så snart som mulig; en femte valgrunde er ikke hva dette landet trenger akkurat nå. Vi ber om fred for Jerusalem!

Men midt opp i alt dette er vi glade for å kunne fortelle at Sanna, vår prosjektmedarbeider, endelig er tilbake hos oss etter mer enn et år i Finland. Dette er svar på mange bønner. Vi har også bedt om voluntører, vel vitende om at himmelen over Israel har vært stengt. Og mange av dere har bedt sammen med oss. Og Gud har svart våre bønner.

Vi har blitt velsignet med at to av voluntørene fra Immanuel-kirken i Tel-Aviv kommer til Caspari en dag hver annen uke. De har virkelig hjulpet oss. Og ikke nok med det, nå har vi i tillegg fått enda en voluntør: Christopher fra Singapore. Han studerer ved universitetet i Tel-Aviv, men ønsket også å gjøre en tjeneste et sted. Han kommer nå til oss fra Tel-Aviv en dag i uken. Gud er god og har svart på våre bønner på en måte vi ikke kunne ha forestilt oss. Gud la igjen brikkene i puslespillet på plass på en utrolig måte!

Gud har også vist sin trofasthet mot to messianske menigheter her i Israel. Les mer om dette på Caspari Centers egen nettside (gå til artikkel).

Så, takk for at dere står med oss i bønn og gaver.

Varme hilsener fra Jerusalem,
Elisabeth E. Levy og staben på Caspari Center