Nytt Kretsstyre i Stavanger

Nytt Kretsstyre i Stavanger

 

Selv om kretsårsmøtet i Grødem ikke ble noe av, er et litt mindre og noe fornyet kretsstyre på plass. Det nye kretsstyret består nå av fem faste og ta varamedlemmer.

De fem faste er:

  • Randi Bell Espeseth, Nærbø
  • Beint Hansen, Sokndal
  • Siw Olrun Stokkeland, Brusand
  • Torleif Stople, Skjold
  • Andres Sørbø, Bru

Vara er:

  • Jostein Aga, Kvernaland, første vara
  • Dag Vidar Nordbø, Stavanger, andre vara.

Da disse ikke kunne velges ordinært, er valgene foretatt dels ved loddtrekning og dels ved at det utgående Kretsstyret har fungert som valgnemnd. Ordningen er godkjent fra ledelsen vår i Oslo. Det nye Kretsstyret konstituerer seg selv, og står fritt til eventuelt å ha et delt lederskap. Stor takk til de som nå går ut: Dagfinn Våge, Fred Lyder Klungland og Kjetil Morken.

Kretsårsmøte i 2021

Invitasjon til Kretsårsmøte i 2021 skulle jo kommet ved årets Kretsårsmøte, men slik ble det ikke. Det er likevel klart at Bryne blir vertskap for dette stormøtet i 2021. Datoen er 14. mars. Både Israelsmisjonens kontaktperson, våre tre foreninger på Bryne og Misjonskirken Bryne er medarrangører, sammen med Kretsstyret. Noter dato og sted! Som regel klapper vi for en slik invitasjon, og gir med det vår tilslutning. Nå får vi klappe digitalt!

Organisasjoner