Oddernes Menighetshus (Kristiansand)

FØRST-seminar 4. oktober 2022
  • Hovedtema: «Vår jødiske Bibel»
  • Foredragsholder: Rolf Gunnar Heitmann
  • Sted: Oddernes Menighetshus, Kristiansand
  • Tidspunkt: 4. oktober 2022 kl. 12:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.