-

Oddernes Menighetshus, Kristiansand

FØRST-seminar 5. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Maria Lura og Ellen Raen
  • Sted: Oddernes Menighetshus, Kristiansand
  • Tidspunkt: 5. september 2023 kl. 12:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.