Oslo: Oppsal kirke

FØRST-seminar 14. oktober 2021
  • Tema: «Hvorfor har ingen fortalt meg dette før?» - fortellinger fra jesustroende jøder
  • Foredragsholder: Vegard F Soltveit
  • Sted: Oppsal kirke, Oslo
  • Tidspunkt: 14. oktober kl. 19:00
  • Ingen seminaravgift eller påmelding.

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Oslo: Oppsal kirke