Oslo: Oppsal kirke

FØRST-seminar 21. oktober 2021
  • Tema: «Messianske jøder og palestinske kristne – brobygging i Det Hellige Land»
  • Foredragsholder: Rolf G Heitmann
  • Sted: Oppsal kirke, Oslo
  • Tidspunkt: 21. oktober kl. 19:00
  • Ingen seminaravgift eller påmelding.

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Oslo: Oppsal kirke