Oslo: Oppsal kirke

FØRST-seminar 23. september 2021
  • Tema: «Jesus var jøde - Hvorfor er det viktig?»
  • Foredragsholder: Ole Christian Kvarme
  • Sted: Oppsal kirke, Oslo
  • Tidspunkt: 23. september kl. 19:00
  • Ingen seminaravgift eller påmelding.

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Oslo: Oppsal kirke