-

Ørsta/Volda misjonsforsamling

FØRST-seminar 14. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Maria Lura
  • Sted: Ørsta/Volda misjonsforsamling
  • Tidspunkt: 14. september 2023 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.