-

Påskefeiring i fellesskap

Jødisk-messianske påskemåltider samlet mange til en god start på påsken

Vi gledet oss over at vi i år kunne samles til påskemåltid! Israelsmisjonen deltok i Kristiansand, Åraksbø og Farsund, og også andre steder i kretsen ble den jødiske festkvelden feiret. Mens jødene minnes utfrielsen fra slaveriet i Egypt og takker Gud for dette underet, feirer kristne i tillegg Jesu lidelse, død og oppstandelse til soning for våre synder.

Vårt ønske er at også jødene skal få feire sin «sederkveld» i takknemlighet til Jesus Messias, som det endelige offer for all synd! Kallet til engasjement for det jødiske folks frelse ved bønn og givertjeneste utfordrer ekstra sterkt under feiringen av påskemåltidet.

 

Påskefeiring i fellesskap

Påskemåltid Åraksbø

 

Påskefeiring i fellesskap

Påskemåltid Farsund