Porsgrunn: Norkirken

FØRST-seminar 26. august 2021
  • Tema: «Det store mysteriet – Guds vei med sitt folk»
  • Foredragsholder: Anne Lise Søvde Valle
  • Sang og musikk: Morten Kravik
  • Sted: Norkirken, Porsgrunn
  • Tidspunkt: 26. august kl 19:00
  • Ingen påmeldingsavgift. Det blir tatt opp kollekt.
  • Påmelding: > Gå til påmeldingssiden, eller registrering ved ankomst.

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Porsgrunn: Norkirken