Mo i Rana/Nesna: Rana frikirke

FØRST-seminar 7. september 2021
  • Tema: «Det store mysteriet» - For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker (Rom 1,16 ).
  • Foredragsholder: Rolf G. Heitmann
  • Sted: Rana frikirke, Mo i Rana/Nesna. Adresse: Knut Hamsunds vei 21, i Mo i Rana.
  • Tidspunkt: 7. september 2021 kl 18:00
  • Ingen seminaravgift. Det blir tatt opp kollekt.
  • Påmelding: > Gå til påmeldingssiden
    • Eller påmelding på SMS til tlf: 416 74 270 (Finn-Tore Eivik)

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Mo i Rana/Nesna: Rana frikirke