-

Rognan Frikirke

FØRST-seminar 29. september 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Ellen Raen
  • Sted: Rognan Frikirke
  • Tidspunkt: 29. september 2023 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.