Rolf Gunnar Heitmann – 60 år

Generalsekretær I Den Norske Israelsmisjon (DNI), Rolf Gunnar Heitmann ble født den 13. juni i 1957 i Bergen. Han utdannet til teolog ved Menighetsfakultetet. Den 1. januar 1985 begynte han som distriktssekretær i DNI i Sogn og Fjordane. Han skriver i sin søknad: «Kjærligheten til Israel og bønnen om jødenes frelse er plantet så dypt i mitt og min kones hjerter at en tjeneste i Israelsmisjonen ville føles svært kjærkommen – om Herren vil». Rolf Gunnar Heitmann ble ordinert til prest i Førde kirke den 27. januar 1985.

Den første januar 1993 begynte han som hjemmesekretær i DNI etter at landstyret hadde kalt ham til denne stillingen. Oppgaven var «Å ha den samlede, strategiske ledelsen av Israelsmisjonens arbeid med å vekke til ansvar for jødene i Norge». Stillingsbeskrivelsen: Å lede, utvikle og følge opp kretsarbeidet og kretsarbeiderne slik at bemannede og ubemannede kretser lykkes i å nå de mål som kretsstyrene har satt for å vekke til ansvar for jødene.

Den 1. juli 1997 overtok han stillingen som generalsekretær, en stilling han nå har hatt i nøyaktig 20 år.

Rolf Gunnar Heitmann har i alle årene i DNI opparbeidet seg et stort og viktig nettverk både i Norge, Europa og Israel. Han har også en solid kunnskap om kristendommens jødiske røtter og gjort sitt til at Israelsmisjonen i dag fremstår som en sterk kompetanseorganisasjon på sitt område.

Rolf Gunnar Heitmann har vært en faglig sterk, sentral forkynner og en trygg og god leder for vårt arbeid hjemme og ute.

Landsstyret takker og gratulerer sin generalsekretær for sitt varme og sterke engasjement og arbeid for jødenes frelse.

 

Bjørn Hesselberg

 
Siste nytt
Høsthelg 2018
Pinse-samling på Jæren