-

Ryenberget kirke (DELK), Oslo

FØRST-seminar 9. november 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Maria Lura
  • Sted: Ryenberget kirke (DELK)
    Adresse: Enebakkveien 152, Oslo.
    Kollektivmuligheter med buss 70 og T-bane til Ryen. 
  • Tidspunkt: 9. november 2023 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.