-

Salem, Filtvet

FØRST-seminar 12. oktober 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Maria Lura
  • Sted: Salem, Filtvet
  • Tidspunkt: 12. oktober 2023 kl. 18:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.