Skien: Skauen kirke (DELK)

FØRST-seminar 20. oktober 2021
  • Tema: «Det store mysteriet – Guds vei med sitt folk»
  • Foredragsholder: Rolf G. Heitmann
  • Sted: Skauen kirke (DELK), Skien
  • Tidspunkt: 20. oktober kl 19:00
  • Ingen påmelding. Det blir tatt opp kollekt.

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Skien: Skauen kirke (DELK)