Skjerstad bedehus

FØRST-seminar 8. september 2021
  • Tema: «Det store mysteriet» - For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker (Rom 1,16 ).
  • Foredragsholder: Rolf G. Heitmann
  • Sted: Skjerstad bedehus
  • Tidspunkt: 8. september 2021 kl 19:00
  • Enkel bevertning.
  • Ingen seminaravgift. Det blir tatt opp kollekt.
  • Påmelding: > Gå til påmeldingssiden
    • Eller påmelding til tlf: 412 79 108 (Liv Nome Sivertsen)

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Skjerstad bedehus