-

Skjold menighet, Bergen

FØRST-seminar 22. august 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Kristoffer Eknes
  • Sted: Skjold menighet, Bergen
  • Tidspunkt: 22. august 2023 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.