-

Søgne menighetssenter

FØRST-seminar 18. oktober 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Maria Lura og Ellen Raen
  • Sted: Søgne menighetssenter
  • Tidspunkt: 18. oktober 2023 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.