Søgne Menighetssenter Torve

FØRST-seminar 25. august 2021
  • Tema: «Det store mysteriet – Guds vei med sitt folk»
  • Foredragsholder: Elisabeth E. Levy
  • Sang og musikk: Hilde Charlotte Solberg
  • Sted: Søgne Menighetssenter Torve
  • Tidspunkt: 25. august kl 18:00
  • Påmelding: > Gå til påmeldingssiden

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Søgne Menighetssenter Torve