Setermoen: Soltun soldatheim

FØRST-seminar 18. september 2021
  • Tema: «Det store mysteriet» - For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker (Rom 1,16 ).
  • Foredragsholder: Vegard F. Soltveit
  • Sted: Soltun soldatheim - Setermoen
  • Tidspunkt: 18. september 2021 kl. 18:00
  • Ingen påmelding eller seminaravgift. Det blir tatt opp kollekt.

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Setermoen: Soltun soldatheim