Den Norske Israelsmisjon søker to misjonsrådgivere

Bergen og Stavanger

Vi søker nye kollegaer som har kompetanse og lyst til å engasjere seg i en misjons- og kompetansebevegelse som vil spre kunnskap om misjon og det jødiske folk, dele evangeliet med dem, vise kristen nestekjærlighet og bidra til forsoning.

Den Norske Israelsmisjon (DNI) ble stiftet i 1844, og har arbeid i flere land. Arbeidet vårt er i stor grad knyttet til Israel og Norge. I Norge vil vi vekke til ansvar for misjon blant jøder, og være en kanal mellom kristne i Norge og det jødiske folk. Vi legger stor vekt på et helhetlig misjonsarbeid ute, som innebærer menighetsbygging, evangelisering, diakoni og freds- og forsoningsarbeid.

Søknader sendes til: post@israelsmisjonen.no

Spørsmål vedrørende stillingene kan sendes anne.lise@israelsmisjonen.no eller vegard@israelsmisjonen.no

Den Norske Israelsmisjon søker to misjonsrådgivere


Misjonsrådgivere i Bergen og Stavanger

DNI ønsker å styrke og bygge det lokale arbeidet, og søker to stillinger til å utruste, inspirere og følge opp det frivillige engasjementet i Norge. 

Du blir en del av vår stab i Norge, som har til formål å vekke til ansvar for misjon blant jøder. Vi ser derfor etter deg som har kompetanse til å formidle engasjerende i forkynnelse og undervisning, utruste mennesker til tjeneste, og kan bygge nettverk og samarbeid med kirker og forsamlinger. I tillegg kan du få en større koordineringsoppgave tilknyttet arbeidet i Norge, basert på personlige kvalifikasjoner og organisasjonens behov. Dette fastlegges i intervju og stillingsbeskrivelse. 

De to stillingene vi nå utlyser vil ha sitt bo- og arbeidssted i Bergens- og Stavangerområdet. 

Ønskede kvalifikasjoner: 

  • Teologisk utdanning på mastergradsnivå, eller annen relevant utdanning eller arbeidserfaring. 
  • God kjennskap til kristennorge
  • Gode formidlingsevner
  • Misjonsengasjement og kjennskap til misjon
  • Ledelseserfaring innenfor frivillighetsarbeid
  • Erfaring innenfor organisasjonsarbeid

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.  
Misjonsrådgiver er tilknyttet DNIs arbeid i Norge. Det må regnes med noe reisevirksomhet, og uregelmessig arbeidstid. Søkere må identifisere seg med DNIs visjon, formål og verdier. Lønn etter avtale og i henhold til DNIs tariffavtale, med gode kollektive pensjons- og forsikringsavtaler. 

Stillingenes størrelse: 50-100%

Frist: snarest
 

 
Siste nytt
Se sommerseminaret fra Fredrikstad
Et digitalt jubileum og epokeskifte
Nettsendt trekning av Regionslotteri - Bergen