-

Stjørdal Misjonskirke

FØRST-seminar 2. oktober 2022
  • Hovedtema: «Vår jødiske Bibel»
  • Foredragsholder: Bjørn Lauritzen
  • Sted: Stjørdal Misjonskirke
  • Tidspunkt: 2. oktober kl 11:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.