Svein Granerud og Håvard Kleppe
Svein Granerud og Håvard Kleppe

Storhelg i januar

Helgen 19.-20. januar er en storhelg for Israelsmisjonen her i kretsen. Både på Bryne og Kvitsøy!

Israelsmisjonen på Bryne har i mange år hatt et flott samarbeid med Bryne menighet om en misjonshelg i januar. Slik også i 2019. Leder av Landsstyret, Svein Granerud, er hovedtaler denne gangen.

Tema for seminaret lørdagen kl 1200 er todelt; «Trenger jødene Jesus» og «På misjonens oppløpsside». Søndag preker Granerud i gudstjenesten, der sokneprest Stein Ødegaard er liturg. Kl 1800 søndagen er det fest og jubileum. Da taler også Granerud. Og det blir sang av Strandakameratene, mennene som sang så friskt på kretsårsmøtet på Jørpeland våren 2018.

I festen blir det også et innlegg fra sokneprest Ødegaard: Guds misjon og vår kvardag. Mens misjonssekretær Paul Odland skal prøve seg på å dra oss gjennom Israelsmisjonens 175 år på 17,5 minutt. Det blir også enkel servering, og offergave til misjonen. Alle disse samlingene foregår i Bryne kirke.

Samtidig er det misjonshelg på Kvitsøy. Håvard Kleppe er taleren denne gangen. Dette er også en flott tradisjon; en helg i andre halvdel av januar. Ikke alltid at Bryne og Kvitsøy kommer samtidig, men slik blir det i 2019. På Kvitsøy er det samlinger kl 1900 lørdag og kl 1630 søndagen.

Alle er varmt velkommen til alle samlingene begge stedene!  

Organisasjoner