AVLYST! Storsamling i Grødem

22. mars 2020 - Kretsårsmøte i Grødem kirke, Randaberg

Avlyst pga. koronaviruset. Se forsiden på israelsmisjonen.no for mer informasjon.