Sokndal Musikkorps stiller opp – og spiller opp - den 02. september. Foto: Even Bergum
Sokndal Musikkorps stiller opp – og spiller opp - den 02. september. Foto: Even Bergum

Storsamling i Sokndal

2. september 2018

Den gode tradisjonen med en heldag for Israelsmisjonen i Sokndal fortsetter. I år er datoen 2. september. Det er gudstjeneste på formiddagen (1100) og sang-, musikk,- og misjonsmøte på ettermiddagen (1700). Sokndal menighet er en av flere menigheter i Rogaland som har samarbeidsavtale med Israelsmisjonen.

Storsamling i SokndalAssisterende generalsekretær Vegard F. Soltveit

Gjest i år er assisterende generalsekretær Vegard F. Soltveit, som preker i gudstjenesten, som ledes av sokneprest Reidar Bjaanes. Soltveit holder også appell på ettermiddagssamlingen. Shalom-gruppa i Sokndal deltar både i gudstjenesten og på ettermiddagen.

Til samlingen om ettermiddagen kommer det gode ressurser både fra bygden og utenfra. Sokndal Musikkorps spiller, og Randaberg Mannskor synger. Koret har vært med før, for få år siden. Det har kanskje korpset også, men for flere år siden, i så fall.

Storsamling i SokndalRandaberg mannskor stiller opp med sang i BBM den 02. september (privat foto)

Alle er velkomne både til Sokndal kirke og til BBM – Bø bedehus og menighetssenter. Vi tror det er stor grunn til å glede seg til denne dagen!

Paul Odland
Misjonssekretær, Stavanger krets

Organisasjoner