Damesanggruppen «Shalom»
Damesanggruppen «Shalom»

Storsamling i Sokndal

8. september 2019

Den gode tradisjonen med en heldag for Israelsmisjonen i Sokndal fortsetter. I år er datoen 8. september – eller om man vil; 13. søndag i treenighetstiden etter «kirkelig tidsregning». Det blir gudstjeneste på formiddagen (11.00) og sang-, musikk,- og misjonsmøte på ettermiddagen (17.00). Sokndal menighet er en av flere menigheter i Rogaland som har samarbeidsavtale med Israelsmisjonen.

Gjest i år er misjonssekretær Paul Odland, som holder talen i gudstjenesten, som ledes av den nokså nyansatte soknepresten Per Børge Hillestad. Odland holder også appell på ettermiddagssamlingen. Shalom-gruppa i Sokndal deltar både i gudstjenesten og på ettermiddagen.

Storsamling i SokndalPer Børge Hillestad (Foto: kirken.no) Storsamling i SokndalSokndal kirke (Foto: sokndal.kirken.no)

Til samlingen om ettermiddagen kommer det både mange og gode sangressurser. Lund menighetskor har ikke så lang vei, men er kjærkomne gjester denne dagen. Flott blir det også å lytte til damesanggruppen «Shalom», som har medlemmer fra Jæren, mest Bryne, men også andre steder. Begge disse sang-ressursene har deltatt i arrangementer for Israelsmisjonen før, til stor glede og inspirasjon.

Det blir også offer til 175-års jubilanten Israelsmisjonen, og aktuell misjonsinfo. Alle er velkomne både til Sokndal kirke og til BBM – Bø bedehus og menighetssenter. Vi tror det er stor grunn til å glede seg til denne dagen!

Organisasjoner